schober bsthaenemondon valetech foelmer krifft airmat

Contact

Bosschart BV te Apeldoorn

Curaçao 38
Postbus 827
7301 BB Apeldoorn
Tel: +31 (0)55 - 5422122
Fax: +31 (0)55 - 5335012
Email:

ING Bank Apeldoorn
rek.nr. 65.30.13.434
Postbank 918536       
Internet. www.bosschart.nl

K.v.K. nr. 08044871

Alle leveringen geschieden volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de Vereniging van Leveranciers voor de Grafische en Aanverwante industrie gedeponeerd ter Griffie van de Kamer van Koophandel Haaglanden. Toezending op aanvraag.

Logo VGLA

 

Inkdispensing

Bucketwasher
Valetech

VGLA

Logo VGLA